Putinoff Vodka

Putinoff Vodka

putinoff

flag-netherlands-XL Aruba-Flag-9

This Review is in Dutch, English Translation below. This review is courtesy of Stefan of @vodkareview at vodkareview.worpress.com


 

Na de ongelooflijke miskoop bij de Lidl vorige keer in Duitsland had ik niet zoveel vertrouwen meer in de Lild wodka’s, maar ik kon het niet laten om toch deze fles mee te nemen. Putinoff vodka is al bij de Lidl te krijgen voor €4,99 voor een 0,5l fles. dit is iets duurder dan de Fürst Uranov vodka. Deze wodka is vijf keer gedestileerd en bevat 40% alcohol. De vraag is dan ook: krijg je betere wodka voor een iets hogere prijs?

De fles

De fles heeft een bijzondere vorm, het is rechthoekig en heeft wel iets weg van een kist. Ook de label is behoorlijk opvallen, het lijkt namelijk op een doodskist. Op de zijkanten staat in het glas Putinoff en op de achterkant staat een klein beetje informatie. De fles wekt nieuwsgierigheid op en ziet er best leuk uit voor de prijs. (4/5)

De smaak (puur)

Nadat ik mijn shotje ingeschonken had, was ik gelijk opgelucht: geen chemische geur! De wodka is bijna geurloos en je ruikt eigenlijk alleen de alcohol. Mijn eerste slok was dan ook een pretje, de smaak is een klein beetje scherper dan bij betere wodka’s maar is wel goed te drinken. De nasmaak was iets minder maar niet storend. (4/5)

De smaak (cocktail)

Ik heb helaas niet zo erg kunnen genieten van mijn cocktails aangezien ik zelf de hele tijd aan het inschenken was voor anderen, doordat de fles maar 0,5l was, ging de fles ook erg snel op. Mijn cocktail bestond uit 1/7 wodka, 2/7 rode wodka (ook Lidl) en 4/7 jus d’orange. De cocktail smaakte erg goed en de wodka was een klein beetje te proeven, de wodka zorgde ervoor dat de cocktail een beetje sterker proefde. Persoonlijk vond ik hem precies goed, vooral voor de prijs. Ook de anderen waren zeer te spreken over hun cocktails (ook al proeven ze geen verschil in wodka’s) (4/5)

Welke cocktails kan ik hiermee maken?

Je kan hier eigenlijk elke soort cocktail wel mee maken, als je niet premium vodka gewend bent zijn alle cocktails wel te drinken met deze wodka. Persoonlijk vond ik deze wodka goed met rode wodka en sinaasappelsap. Maak je een grote cocktail vaas van 2 of 3 liter en wil je het goedkoop houden? kies dan voor deze wodka, de smaak is niet heel slecht en voor een gemiddelde feestganger ook wel lekker om te drinken.

conclusie

Je mag dan misschien iets meer betalen voor Putinoff dan voor Fürst Uranov maar het is het zeker waard. Deze wodka proeft zelfs bijna premium en heeft een heerlijke smaak. Zowel cocktail als puur is het een pleziertje om te drinken. Het is dan niet de beste wodka, maar voor vijf euro heb je een heerlijke wodka. Het is natuurlijk ook niet te verglijken met duurdere merken maar in de range wodka’s tussen €0-€10 is deze zeker weten een echte topper. (4/5)

ENGLISH TRANSLATION

After the incredible bad buy at Lidl in Germany last time I did not have much faith in the Lild vodkas, but I could not resist nevertheless take this bottle. Putinoff vodka is to get all the Lidl for € 4.99 for a 0.5l bottle. This is slightly more expensive than the Fürst Uranov vodka. This vodka is distilled five times and contains 40% alcohol. The question is: you get better vodka for a slightly higher price?

The bottle
The bottle has an unusual shape, it is rectangular and has a bit like a coffin. The label is quite noticeable, namely it looks like a coffin. On the sides is in the glass Putinoff and on the back is a little bit of information. The bottle arouses curiosity and looks pretty nice for the price. (4/5)

The flavor (neat)
After I had poured my shot of, I was immediately relieved: no chemical smell! The vodka is almost odorless and can only really smell the alcohol. My first sip was therefore a chuckle, the taste is a little sharper than better vodkas but it is good to drink. The aftertaste was slightly less but not distracting. (4/5)

The taste (cocktail)
I unfortunately did not so much enjoy my cocktails since I work all the time pouring was for others, because the bottle was just 0.5l, the bottle went very quickly. My cocktail consisted of 1/7 vodka, 2/7 red vodka (even Lidl) and 4/7 orange juice. The cocktails tasted very good and the vodka was a little bit to taste, made sure the vodka cocktail tasted a bit stronger. Personally I found him just right, especially for the price. The others were very pleased with their cocktails (even though they taste no difference in vodkas) (4/5)

What cocktails can I make with this?
Here you can actually make do with any kind of cocktail, if you are used not all premium vodka cocktails or to drink this vodka. Personally, I liked this vodka with red vodka and orange juice. To make a great cocktail vase of 2 or 3 liters and you want to keep it cheap? then choose this vodka, the taste is not very bad and an average partygoer also nice to drink.

Conclusion
You may perhaps pay a little more for Putinoff than Fürst Uranov but it’s worth it. This vodka even tastes almost Premium and has a wonderful flavor. Both pure cocktail as it is a pleasure to drink. It is not the best vodka, but for five euros you have a delicious vodka. It is of course not appear to satisfy also more expensive brands, but in the range of vodkas between € 0- € 10 this is definitely a real highlight. (4/5)

# # #

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com